•  
     
  •  
     
  •  
     
  •  

Sörviksgården

06:30 - 14:00 Gym (dagkort)
06:30 - 21:00 Gym öppet
10:00 - 11:00 Cirkelfys senior
10:00 - 11:00 Dans soft
17:00 - 18:00 IntervallFlex
17:45 - 18:45 Spin 55
18:00 - 19:00 Enkeljympa
18:00 - 19:00 Jympa soft
18:00 - 19:00 TMI fortsättning
19:00 - 20:00 Jympa puls/medel
19:00 - 19:45 Spin 45
19:00 - 20:15 SpinCirkelgym
19:00 - 20:30 Yoga 2

Till schemat dag för dag
Utvecklat av Defendo Sverige AB, 2007-2014 #89