•  
  •  

Sörviksgården

06:30 - 14:00 Gym (dagkort)
06:30 - 21:00 Gym öppet
10:00 - 11:00 Cirkelgym senior
10:00 - 11:00 Jympa (Dagkort) Jympa Soft
16:00 - 17:00 Jympa soft
17:00 - 18:00 Jympa medel
17:00 - 18:00 Special Öppen grupp
17:00 - 18:00 Spin 55
17:00 - 18:00 Step
18:00 - 19:00 Distanspass 5:30
18:00 - 19:00 Enkeljympa
18:00 - 19:00 Gyminstruktion
18:00 - 19:00 Kvalitetspass 6:30
18:00 - 19:00 Yoga 1
18:15 - 19:15 Spin soft
19:00 - 20:10 Cirkelgym
19:00 - 20:00 Gyminstruktion
19:00 - 20:00 Jympa intensiv
19:15 - 20:30 Box
19:30 - 20:30 Spin 55

Till schemat dag för dag
Utvecklat av Defendo Sverige AB, 2007-2014 #89