•  
  •  
     

Sörviksgården

10:00 - 14:00 Gym (dagkort)
10:00 - 20:00 Gym öppet
16:00 - 17:00 TMI intensiv
16:30 - 17:45 SkivstångIntervall
17:00 - 18:00 Gym med tillgänglig instruktör
17:00 - 18:00 Jympa intensiv
17:15 - 18:15 Spin 55
18:00 - 19:00 Cirkelgym
18:00 - 19:00 Gyminstruktion
18:00 - 19:00 Jympa bas
18:00 - 19:00 Step
19:00 - 20:00 Gym med tillgänglig instruktör
19:00 - 20:00 Jympa medel
19:15 - 20:15 Cirkelfys

Till schemat dag för dag
Utvecklat av Defendo Sverige AB, 2007-2014 #88